Learning Space dalam Ekosistem Pembelajaran yang Inovatif

Pendidikan memegang peranan penting sebagai pendorong utama kemajuan peradaban bangsa melalui pengembangan karakter, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, hingga budaya yang memberikan peran besar dalam pembangunan berkelanjutan.