Pengumuman Presentasi Proposal Hibah Elearning UGM 2015

Kami mengucapkan selamat bagi Bapak/Ibu pengusul proposal Hibah Elearning 2015 yang dinyatakan lolos oleh Tim Penilai untuk tahap seleksi berikutnya.

 • Adhistya Erna Permanasari, S.T., M.T., Ph.D.
 • Cahyaningrum Dewojati, S.S., M.Hum.
 • Dwi Umi Siswanti, S.Si., M.Sc.
 • Drs. Edi Winarko, M.Sc., Ph.D.
 • Eka Tarwaca Susila Putra, S.P., M.P.
 • Emma Soraya, S.Hut., M.For.
 • Dr. Endah Retnaningrum, S.Si., M.Eng.
 • Eny Sukani Rahayu, S.T., M.Eng.
 • Ihda Arifin Faiz, S.E., M.Sc.
 • Lisna Hidayati, S.Si., M.Biotech.
 • Drs. Muhadi Sugiono, M.A.
 • Nafiatul Umami, S.Pt., M.P., Ph.D.
 • Rini Pujiarti, S.Hut., M.Agr., Ph.D.
 • Sigit Priyanta, S.Si., M.Kom.
 • Dr. Ir. Sri Rahayu, M.P.
 • Dra. Sufitri, M.M.
 • Wisnu Yudha Wardana, S.S., M.A.
 • read more